O technologii ARIX - řazená diamantová zrna v matrici

 

Je téměř nemožné nalézt univerzální řešení diamantových nástrojů, které by nejlépe splňovalo potřeby v jakékoliv situaci.
Nicméně, co když je možné nalézt ideální řešení pro každý jednotlivý případ?
ARIX Technologie využívá trojrozměrné rozmisťování diamantových zrn a tím dosahuje nejlepšího výkonu ve všech situacích.
 Příklady trojrozměrného rozmisťování diamantových zrn – ARIX lze směle nazvat i uměním!
  Podívejte se na odlišnosti řezacího výkonu ARIX produktů ve srovnání s jinými diamantovými nástroji. Řez je rychlejší, výkon stabilnější a životnost nástroje delší.